Szanowni Państwo,

w związku z dynamiczną sytuacją strajkową, działając jako dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, wystąpiłam do Organu Prowadzącego ( Wydział Oświaty Urzędu Miasta) o zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 193 oraz w Szkole Podstawowej nr 93 w dniu 26 kwietnia 2019 r. Organ Prowadzący wyraził zgodę. Rozumiejąc jednak Państwa trudna sytuację informujemy, że w dniu 26 kwietnia postaramy się zapewnić w miarę możliwości zajęcia opiekuńczo-wychowawcze DLA OGRANICZONEJ LICZBY DZIECI w godz. 8-00 do 15-00 dla dzieci:

– przedszkolnych (Przedszkole nr 193) oraz z oddziału przedszkolnego w SP 93 – po uprzednim zapisaniu dziecka osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 15-00 25kwietnia.

– z klas I-III oraz w bardzo wyjątkowych sytuacjach z klas IV ( ewentualne posiłki proszę zamawiać przez aplikację ).

Ewentualne zaświadczenia o zawieszeniu zajęć do zakładów pracy, proszę odbierać z sekretariatu. Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym wystąpiłam do Organu Prowadzącego o zgodę na zawieszanie zajęć w dniach 29 i 30 kwietnia.

O organizacji pracy w kolejnych dniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Z poważaniem

Dominika Naworska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu

Kategorie: KOMUNIKAT

0 Komentarzy

Dodaj komentarz