Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców
do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – technicznym pt. SMOK WAWELSKI

Cele konkursu:
rozwijanie zainteresowań plastycznych;
rozbudzanie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej dzieci;
promowanie legend krakowskich;

Regulamin konkursu:
1.Konkurs polega na wykonaniu SMOKA WAWELSKIEGO w formie przestrzennej z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.
2.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3.
3.Konkurs trwa do 28 października 2022 r.
4.Format pracy- dowolny.
5.Główne kryteria brane pod uwagę: walory artystyczne, technika, oryginalność i pomysłowość.
6.Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą imię i nazwisko oraz klasę autora.
7.Prace należy składać do nauczycieli świetlicy.
8.Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
Dodatkowe informacje:
Wyniki konkursu 07 listopada 2022 r.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a prace wyróżnione specjalne nagrody.

Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Kaszkowiak, Natalia Wiśniewska, Anna Kmiecik – nauczyciele świetlicy.