INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Magdalena Gałczyńska

można się kontaktować poprzez e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl

lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.