Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 4 Poznań, 

Piątkowo Os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań, tel.: 61 8234431

Poradnia prowadzi badania dzieci i młodzieży w celu określenia ich poziomu rozwoju, wskazania przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych. Obejmujemy terapią psychologiczną dzieci i uczniów z wysokim poziomem lęku, zaburzeniami zachowania i odżywiania. Pedagodzy pracują z dziećmi z głęboką dysleksją rozwojową, a także z deficytami funkcji ważnych w nauce pisania, czytania i liczenia. Terapię logopedyczną prowadzimy dla dzieci i uczniów ze złożonymi wadami wymowy, afazją i mutyzmem. 

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ppp4.pl