W tej zakładce będziemy informować Państwa o wszystkich krokach, jakie podejmujemy w celu wybrania Patrona naszej szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DZ. U. z dnia 2019 r., poz. 502).

Skrócona procedura nadania:

  1. Ogłoszenie konkursu na imię szkoły. Prezentacja kandydatów na Radzie Pedagogicznej.
  2. Wybór patrona na Radzie Pedagogicznej w drodze głosowania tajnego.
  3. Złożenie wniosku do organu prowadzącego.
  4. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Poznania.
  5. Zorganizowanie uroczystości nadania imienia szkole.