TERMINWYDARZENIE
1 IX 2021 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
8 IXZEBRANIE Z RODZICAMI
15 IXRADA PEDAGOGICZNA
DO 30 IXPRZEPROWADZENIE DIAGNOZY
13 XRADA PEDAGOGICZNA
14 XŚWIĘTO KEN DZIEŃ PROJEKTOWY
10 XIDZIEŃ PROJEKTOWY
11 XIŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – WOLNE
12 XIDZIEŃ WOLNY, ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE NA ZAPISY
17 XIKONSULTACJE DLA RODZICÓW
24 XIRADA PEDAGOGICZNA
4 XII INAUGURACJA OKRESU RADOŚCI I OCZEKIWANIA
22 XIIJASEŁKA DZIEŃ PROJEKTOWY
23-31XIIPRZERWA ŚWIĄTECZNA
1 STYCZNIA 2022NOWY ROK DZIEŃ WOLNY
3 IWYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN NIEODSTATECZNYCH I NAGANNYCH ZACHOWANIA, RADA PEDAGOGICZNA, ZEBRANIE Z RODZICAMI
6 I
7 I
ŚWIĘTO 3 KRÓLI DZIEŃ WOLNY
Dzień wolny
17-30 IFERIE ZIMOWE
31 IWYSTAWIENIE OCEN PROPONOWANYCH ZA I SEMESTR E DZIENNIK
7 IIWYSTAWIENIE OCEN ZA I SEMESTR
9 IIRADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA
14 IIROZPOCZĘCIE II SEMESTRU
16 IIRADA PEDAGOGICZNA ANALITYCZNA
23 III ZEBRANIE Z RODZICAMI
IIIREKOLEKCJE WIELKOPOSTNE -WG HARMONOGRAMU
IIIDRZWI OTWARTE
14-19 IVWIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
29 IVPROJEKT KONSTYTUCJA
2 VDZIEŃ WOLNY
3 VŚWIĘTO KONSTYTUCJI DZIEN WOLNY
5 VWYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN NIEODSTATECZNYCH I NAGANNYCH ZACHOWANIA
11 VRADA PEDAGOGICZNE ORGANIZACYJNA, KONSULTACJE DLA RODZICÓW
24,25,26 VEGZAMINY ÓSMOKLASISTY, DNI WOLNE DLA KLAS I-VII, ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE NA ZAPISY
1 VIDZIEŃ DZIECKA
6 VIWYSTAWIENIE ROCZNYCH OCEN PROPONOWANYCH
8 VIZEBRANIA Z RODZICAMI
13 VIWYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH
14 VIRADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA
16 VIBOŻE CIAŁO DZIEŃ WOLNY
17 VIDZIEN DOWLNY, ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE NA ZAPISY
20-22 VIDRUKOWANIE ŚWIADECTW
VI BAL ÓSMYCH KLAS DO UZGODNIENIA
20-23 VIZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
23 VIPOŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH
24 VIZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO
23-27 VIIIPRZYGOTOWANIA DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
24 VIIIRADA PEDAGOGICZNA ANALITYCZNA
25 VIIIZEBRANIA ZESPOŁÓW
25 VIIIRADA PEDAGOGICZNA ORGANIZACYJNA