Jak pomóc osobie w kryzysie samobójczym, samookaleczenia, próby samobójcze.

W październiku mieliśmy okazje do spotkania z wyjątkowymi specjalistkami. Panie Patrycja Zenker, Magdalena Ryngwelska, Justyna Kaczmarek na co dzień zajmujące się osobami w kryzysie samobójczym jak również z rodzinami, których ten kryzys dotknął. Specjalistki szkoliły rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania i pomocy w zagrożeniu kryzysem. To ważne spotkanie, na którym dostaliśmy szczegółowe instrukcje, wskazówki i materiały. Dzielimy się nimi z Państwem z nadzieją, że zostaną dla nas wiedzą tylko teoretyczną.