Godziny pracy sekretariatu: od 8:00 do 15:00

W I semestrze w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor Dominika Naworska pełni dyżur telefoniczny w poniedziałek w godz. 08:30-10:30, we wtorek 13:00-15:00 oraz we czwartek 13:00-14:30. W tym czasie dyrektor jest do Państwa dyspozycji.

Spotkania osobiste ze względu na sytuacje epidemiologiczną są możliwe tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły.

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9
adres: ul. Umultowska 114, 61-614 Poznań
adres e-mail:
sekretariat@zsp9-poznan.pl
Numery kontaktowe:
Sekretariat: 61 102 13 74
Kierownik Administracyjny: 61 102 13 80
Przedszkole: 61 102 13 82
Świetlica 61102 13 83
Psycholog/Pedagog; 61 102 13 85