Szanowni Państwo, w związku z dynamiczną sytuacją strajkową, działając jako dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, wystąpiłam do Organu Prowadzącego ( Wydział Oświaty Urzędu Miasta) o zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 193 oraz w Szkole Podstawowej nr 93 w dniu 24 kwietnia 2019 r. Organ Prowadzący wyraził zgodę. Rozumiejąc jednak Państwa trudna sytuację informujemy, że w dniu 24 kwietnia postaramy się zapewnić w miarę możliwości zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 8-00 do 15-00 dla dzieci:
przedszkolnych (Przedszkole nr 193) oraz z oddziału przedszkolnego w SP 93 – po uprzednim zapisaniu dziecka osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 15-00 23 kwietnia.
– z klas I-III oraz w bardzo wyjątkowych sytuacjach z klas IV ( ewentualne posiłki proszę zamawiać przez aplikację ).
Ewentualne zaświadczenia o zawieszeniu zajęć do zakładów pracy, proszę odbierać z sekretariatu.
O organizacji pracy w kolejnych dniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Z poważaniem
Dominika Naworska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
w Poznaniu

Kategorie: KOMUNIKAT

0 Komentarzy

Dodaj komentarz