DZIEŃ MATEMATYKI I DZIEŃ LICZBY π

12 marca Dzień Matematyki

2 godzina lekcyjna – klasa 5a –  prelekcja prowadzona przez Juliana  Dulębę z klasy 6b + p. Katarzyna Popiołek

3 godzina lekcyjna – klasa 4a –  prelekcja prowadzona przez Juliana Dulębę z klasy 6b + p. Michał Kasprowicz

3 godzina lekcyjna – klasy 7 –  prelekcja prowadzona przez panią Kingę Kolczyńską – Przybycień

4 godzina lekcyjna – klasy 8 – prelekcja prowadzona przez panią Kingę Kolczyńską – Przybycień

Do każdej prelekcji zostanie utworzona osobna grupa na Classroomie. Uczniowie otrzymają zaproszenie do grupy kilka dni wcześniej. 

14 marca Dzień liczby π – udział w ogólnopolskim projekcie ’’Zaπszmy π”

Klasa 7a jeszcze w lutym udała się w nieskończony fotograficzny bieg po rozwinięciu liczby π. Ich zadanie polegało na zrobieniu jak największej liczby zdjęć różnych cyfr. Z zebranych zdjęć zostanie zbudowane rozwinięcie liczby π. Efekty wspólnej pracy zostaną przedstawione na szkolnej stronie internetowej oraz na facebooku. To jeszcze nie wszystko. Wszystkie zdjęcia zostaną przesłane do organizatora projektu, który wykorzysta je w swojej pracy. 

16 marca Matematyczny escape room

Na lekcjach matematyki uczniowie klas szóstych zmierzą się z matematycznym escape roomem. 

Konkurs matematyczno – informatyczny dla klas 4 – 5 ’’Spróbuj swoich sił w reklamie”

Wybierz  jedną z figur geometrycznych i przygotuj jej akcję reklamową w postaci plakatu. Wymagania formalne: Plakat powinien być przygotowany w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A4 i zapisany jako plik jpg. Komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową. 

Plakat należy wysłać jako załącznik na adres: konkursyzsp9@gmail.com do 26 marca 2021 roku. W wiadomości należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Konkurs matematyczno – informatyczny dla klas 6 ’’Spróbuj swoich sił w reklamie”

Wybierz  jedną z figur geometrycznych i przygotuj jej akcję reklamową w postaci filmu krótkometrażowego . Wymagania formalne: film powinien być zapisany w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4. Długość filmu 1-3 minuty. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe.  Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną i merytoryczną filmiku, trafność przekazu, oryginalność pomysłów, kreatywność, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła. Filmik należy wysłać na adres: konkursyzsp9@gmail.com do 26 marca 2021 roku.   W wiadomości należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Katarzyna Popiołek

Michał Kasprowicz

Kinga Kołczyńska-Przybycień

Marita Lipska

Kategorie: KONKURSY