Konkurs polegał na wykonaniu smoka wawelskiego w formie przestrzennej z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.
Cele konkursu:  rozwijanie zainteresowań plastycznych,  rozbudzanie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej dzieci,  promowanie legend krakowskich.
Do konkursu uczniowie zgłosili 22 smoki. Komisja konkursowa była pod wrażeniem i miała ogromny dylemat, aby wybrać najlepsze prace. Podczas oceny komisja brała pod uwagę takie kryteria jak: walory artystyczne, technikę wykonania, oryginalność i pomysłowość. Wspólnymi siłami, z pomocą dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły udało się wyłonić zwycięzców konkursu! Było też sporo wyróżnień. Kolejny raz przekonaliśmy się, że mamy w szkole ogromne talenty plastyczne!  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Prace zostały wyeksponowane w holu szkolnym i zostaną zwrócone uczestnikom po wystawie.

Kategorie: KONKURSY