Szanowni Państwo, ze względu na bezpieczeństwo pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, a także Państwa, prosimy aby wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składali Państwo tylko i wyłącznie mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W tym trudnym czasie pozostajemy do Państwa telefonicznej dyspozycji w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek, środa, piątek 08:00 – 13:00, wtorek, czwartek 12:00-16:00. Odpowiemy na każde pytanie. Poniżej tekst oficjalny.

Z poważaniem

Dominika Naworska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

Rekrutacja do przedszkoli drogą elektroniczną

Tekst z informacji miejskiej: poznan.pl

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną kolejnymi przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadzono środki ostrożności w związku z rekrutacją do przedszkoli. Terminy pozostają bez zmian. Rodzice proszeni są jednak, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniane były elektronicznie i wysłane pocztą lub skanem do przedszkola.

nasz adres to sekretariat@zsp9-poznan.pl, dokumenty naboru również na nas na stronie REKRUTACJA

– Wychodzimy naprzeciw wszelkim komunikatom. Ważne jest, aby ograniczyć wychodzenie z domów. Termin naboru do przedszkoli pozostaje bez zmian. Zachęcamy jednak rodziców do wysyłania dokumentów do przedszkoli pierwszego wyboru za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Oryginały będzie można donieść w późniejszym terminie – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji wnioski o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać do 24 marca. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zarówno wnioski, jak i pozostałe oświadczenia, będące potwierdzeniem spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.  

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola. Można to jednak będzie zrobić w terminie późniejszym. 

Informacje o zasadach  związanych z odbiorem dokumentów w danej placówce można uzyskać w poszczególnych przedszkolach. Warto także powiadomić mailowo placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą (maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR).

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani. 

AJ

Kategorie: PRZEDSZKOLE