Z najlepszymi życzeniami

W nadchodzącym czasie spokoju i radości, życzymy aby każda minuta pozostawiła po sobie piękne wspomnienie, odpoczynek nie był luksusem, a uśmiech bliskich ogrzewał serca. życzą Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracyjni.