PIÓRKIEM PISANE

 

Piórkiem pisane to nazwa prowadzonych w szkole warsztatów tworzenia tekstów. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności pisarskie. Piszemy na różne tematy i w różnej formie. Niektórzy piszą w domu i przynoszą swoje prace do odczytu na zajęcia lub lekcje języka polskiego. W zakładce Piórkiem pisane możecie odnaleźć prace Waszych kolegów i koleżanek: rozprawki, recenzje, opowiadania. Znajdziecie tu również nagrodzone w konkursach prace literackie. Zachęcamy do lektury, a jeżeli sami borykacie się z pisarstwem, potraktujcie nasze teksty jako inspiracje.

Tekst Tomasza Machnickiego kl. 6b, rok szkolny 2019/2020 – Baśniobór

Tekst Oliviera Pawlika  kl. 7b, rok szkolny 2019/2020  – Sprzątanie świata