17 maja 2021

Informacja sekretariatu: w dokumentach poniżej znajdziecie Państwo listy dzieci przyjętych, nieprzyjętych oraz procedury odwołania

Informacja sekretariatu: w dokumencie znajdziecie Państwo listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, zakwalifikowanych -przesuniętych do innych placówek

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty#

Przypominamy, że oryginały dokumentów tj.

1) zgłoszenie (szkoła obwodowa)

2) wniosek (spoza obwodu) wraz z oświadczeniami i załącznikami

składamy w skrzynce podawczej znajdującej się w holu szkoły.