WOJEWÓDZKI MATEMATYCZNY KONKURS PROBLEMATA

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych Województw: Wielkopolskiego i  Świętokrzyskiego do udziału w dwuetapowym korespondencyjnym konkursie matematycznym PROBLEMATA, w którego  pierwszym etapie uczestnicy w określonym w regulaminie czasie, rozwiązywać będą zadnia , w drugim natomiast będą zobowiązani do zredagowania pracy na jeden z zaproponowanych przez komisję  tematów.

Miło nam poinformować , że dnia 21 maja 2021 roku o godzinie 15.00 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu Problemata z krótkim wykładem Pana Prof. dr hab. Antoniego Wójcika, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki. Będzie to spotkanie online w aplikacji Teams. Zaproszenia z linkiem do spotania zostaną wysłane w prywatnych wiadomościach e-mail do uczestników a także do sekratariatu szkół, których są uczniami.

Oraganizatorami konkursu są: Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 93 w Poznaniu.

Komitet Konkursu Problemata

Przewodnicząca : Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

Członkowie:

Prof. dr hab. Antoni Wójcik

Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski

dr Michalina Kasprzak

dr Hubert Przybycień

dr Tomasz Przybyła

mgr Paweł Dziuba

mgr Anna Klichowska

mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień

mgr Agnieszka Kruszwicka

mgr Joanna Sikorska

Honorowy Patronat:

Prorektor ds. studenckich i kształcenia Prof. dr hab. Joanna Wójcik

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Prof. UJK dr hab. inż. Barbary Gawdzik.

Sponsor:

Fundacja mBanku

Miło nam poinformować, że decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu konkurs Problemata uzyskał status konkursu punktowanego w Wielkopolsce i  branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.  Informujemy również, że na decyzję Kuratora Oświaty odnośnie punktowania konkursu w Województwie Świętokrzyskim nadal czekamy.

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO PLIK REGULAMINU ORAZ OŚWIADCZENIE

ZADANIA