KOMUNIKAT Korzystając z zapisów:”§ 11 f. Przepisy § 11 e stosuje się odpowiednio do turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020″,zawartych w:ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Komisja Główna Konkursu Matematyka bez pamiętnika dokonała zmian w kwestii sposobu wyłonienia zwycięzców konkursu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu Matematyka bez pamiętnika , którego:

etap szkolny odbędzie się w macierzystych szkołach 19.02.2020 r. godz. 9:00-09:45

etap finałowy– na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM
03.04.2020 r. godz. 9:00- 13.30

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów, doskonalenie nauczycieli a także wspieranie talentów matematycznych.
Konkurs posiada nietypową formę, gdyż startujący w nim uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest w nim na etapie szkolnym umiejętność rozumienia czytanego tekstu, na etapie finałowym słuchania i przetwarzania informacji. Głównym założeniem jest nacisk na zrozumienie pojęć matematycznych a nie wiedzę pamięciową, stąd też nazwa Matematyka bez pamiętnika.
Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu do końca stycznia 2020 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZ5PDwFC-QUKBpb-WAlT2U95Awwxs1f7LakclwtwERyiAyw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3Loo0PqpwfFH8rDN-vUNZ8WG02CzHtIapn1C1m9WdwzRupw2NY_y8iqZQ

Organizatorzy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

  Sponsor:

  Fundacja mBanku