Szanowni Państwo, w związku z dynamiczną sytuacją strajkową, działając jako dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, wystąpiłam do Organu Prowadzącego ( Wydział Oświaty Urzędu Miasta) o zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 193 oraz w Szkole Podstawowej nr 93 w dniu 24 kwietnia 2019 r. Organ Prowadzący wyraził zgodę. Rozumiejąc jednak Państwa trudna sytuację informujemy, że w dniu 24 kwietnia postaramy się zapewnić w miarę możliwości zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 8-00 do 15-00 dla dzieci:

– przedszkolnych (Przedszkole nr 193) oraz z oddziału przedszkolnego w SP 93 – po uprzednim zapisaniu dziecka osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 15-00 23 kwietnia.

– z klas I-III oraz w bardzo wyjątkowych sytuacjach z klas IV ( ewentualne posiłki proszę zamawiać przez aplikację ).

Ewentualne zaświadczenia o zawieszeniu zajęć do zakładów pracy, proszę odbierać z sekretariatu.

O organizacji pracy w kolejnych dniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Z poważaniem, Dominika Naworska

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Poznaniu


0 Komentarzy

Dodaj komentarz