Poznań, 12 kwietnia 2019 r.
Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Umultowska 114, 61-614 Poznań

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15, 16 i 17 KWIETNIA 2019

Szanowni Państwo,
działając jako Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, ul. Umultowska 114, 61-614 Poznań, niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły, który trwa od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o ponowne wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019 r.
Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła i przedszkole pozostają zamknięte uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 15 ,16 i 17 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.
Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.
Z wyrazami szacunku
Dominika Naworska
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

Kategorie: KOMUNIKAT

0 Komentarzy

Dodaj komentarz