W OKRESIE WAKACJI SEKRETARIAT SZKOŁY

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

W GODZ. OD 9.00 DO 13.00.

Kategorie: KOMUNIKAT