Rekrutacja – przedszkole

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mogą złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania do przedszkola w terminie od 3 marca do 9 marca 2020. Deklaracje będą w tych dniach wydawane rodzicom w poszczególnych grupach.