Polsko-Ukraińska Międzyszkolna Liga Zadaniowa.

Uczniowie klas 5 rozwiązują zadania 1-4
Uczniowie klas 6 rozwiązują tylko zadania 4-7
Uczniowie klas 7 rozwiązują tylko 5-8
Zadanie 1.
W zestawie 5, 7,* brakuje jednej liczby. Znajdź ją, jeśli suma dwóch najmniejszych trzycyfrowych liczb składających się z cyfr tego zestawu (cyfry nie mogą się powtarzać)
jest równa 1165.
Zadanie 2.
Mamy 9 identycznych piłek. Jedna z nich waży więcej niż pozostałe 8. Jak za pomocą dwóch
ważeń na wadze znaleźć cięższą piłkę ?
Zadanie 3.
Trzy kucharki zlepiły 252 pierogi z jagodami przez 4 godziny. Przez ile
godzin dwie kucharki zlepią 294 pierogi, jeśli będą pracować z taką samą wydajnością pracy?
Zadanie 4.
Cena produktu wynosiła 400 zł. Początkowo cena została podniesiona o 15%, a następnie
obniżona o 15%. Czy zmieniła się cena produktu? Jeśli tak, to o ile?
Zadanie 5.
Dla jakich wartości p z odcinków o długościach 3p + 3, 4p + 1 i 6p + 1 można utworzyć
trójkąt równoramienny?
Zadanie 6.
W szufladzie jest 5 kul białych, 5 czerwonych i 5 czarnych. Ile co
najmniej kul należy wyciągnąć, aby mieć pewność, że wśród wybranych kul są trzy kule różnych kolorów? Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 7.
Znajdź wszystkie liczby naturalne o cyfrach parzystych, mniejsze od 500 i podzielne przez 9.
Zadanie 8.
Czy liczba
2015105 – 276106 jest wielokrotnością liczby 10?