WSO

W załączonym linku znajdziecie Państwo wyciąg ze statutu mówiący o wewnątrzszkolnym systemie oceniania WSO