REGULAMINY I ZARZĄDZENIA DOT. KONSULTACJI, ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI