REGULAMINY I ZARZĄDZENIA DOT. KONSULTACJI, ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Poniżej znajdują się dokumenty związane z funkcjonowaniem od 1 czerwca, na terenie szkoły: konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz regulamin korzystania z biblioteki.