XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY MARC CHAGALL BŁĘKITNA PODRÓŻ

Drodzy uczniowie, zachęcam do udziału w wyjątkowym konkursie. Wszyscy, którzy zdecydują się wziąć udział mogą liczyć na moją pomoc!
Spotkanie i prezentacja twórczości MARCA CHAGALLA do ustalenia po feriach. Oczywiście uczniowie, którzy wybierają się do Liceum Plastycznego-biorą udział obowiązkowo! ML

BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
„WIELCY ZNANI I NIEZNANI”
XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
MARC CHAGALL BŁĘKITNA PODRÓŻ
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
PATRONAT:
Prezydent Miasta Rybnik
Polski Komitet InSEA
CELE:
– prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
– popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie uczestnikom
sylwetek wielkich artystów,
– wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.
TEMATYKA PRAC:

Życie i twórczość jednego z największych artystów XX wieku, malarza
i grafika żydowskiego pochodzenia posiadającego obywatelstwo rosyjskie i francuskie – Marca Chagalla.
Wejdźcie w jego bajkowy kolorowy świat. Poznajcie obrazy, grafiki, rysunki które należą do najpiękniejszych przykładów malarskiej podróży w świat dzieciństwa, opowieści i muzyki.Chagall, wieczny wędrowiec, potrafił w magiczny sposób tworzyć swoje artystyczne wizje. Z łatwością łączył w nich latające krowy, błękitne koguty, domki z ukochanego Witebska, anioły, cerkwie, świeczniki, widoki
Paryża ze współczesnymi mu odkryciami formalnymi malarstwa.
Jego biografia to kolorowa paleta miejsc, ludzi i zdarzeń. Odkrywając ją spróbujcie pokazać Chagalla w jego różnych rolach – dziecka, ucznia, studenta, nauczyciela, artystę, kochanka, męża i ojca. Prawdopodobnie
podczas tej twórczej wędrówki po czarodziejskim świecie artysty, napotkacie Bellę – przyjaciółkę, muzę, żonę i największą miłość jego życia,
NIE KOPIUJCIE OBRAZÓW ARTYSTY – niech pozostaną dla was
wyłącznie inspiracją dla tworzenia własnych pięknych prac!!!
WIEK UCZESTNIKÓW: 5 – 15 LAT 
Grupy wiekowe: (do 7 lat), (8-11 lat) , (12-15 lat), 
TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane (płaskie)
FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek – minimum A3
grafika – format dowolny
TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:
do nauczyciela plastyki, Marity Lipskiej: 24 lutego 2020
Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać
następujące dane:
– imię i nazwisko autora, wiek autora,
– adres, e-mail i telefon placówki,
– imię i nazwisko nauczyciela,
– e-mail i telefon nauczyciela
Proszę nie rolować i nie oprawiać prac!
———————————————–
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania
i wykorzystywania zgłoszonych prac konkursowych w celach
promocyjnych.
– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.