ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Opublikowane przez ZSP9 w dniu

Szanowni Państwo,czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone Rozporządzeniem MEN uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.Szczególnie jest to związane z przeprowadzeniem prób sprawnościowych do klas sportowych.W związku z powyższym, zmianie ulegają terminy rekrutacji.Wszystkie informacje znajdują się na stronie Zespołu www.zsp9-poznan.pl Zarządzenie dyrektora- postępowanie rekrutacyjne.Prosimy o śledzenie zmian na stronie Zespołu. Z poważaniem Dominika Naworska- dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9.

Rozporządzenie w tej sprawie znajduje się w zakładce

ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH